Rabu, 14 Januari 2009


berhentilah jual beli barangan buatan yahudi

Ahad, 11 Januari 2009

belajar bahasa thai itu mudah

straktur bahasa thai biasanya serupa dengan bahasa melayu kerana mengandungi sabjek + perbuatan + objek